На 11 јуни 2015 година во Владата на Република Македонија се одржа втората седница на Советот на НИПП. Од страна на Советот на НИПП, на седницата беа разгледани и беа донесени решенијата за формирање на:

На седницата беа разгледани и беа донесени деловниците за работа на Комитетот и работните групи.

3
4