НИПП ДОКУМЕНТИ

Совет за НИПП,   Решение
Членови на Советот за НИПП

Комитет за НИПП   Решение

работни групи за НИПП:

– работна група за институционални и правни прашања и градење на капацитети;   Решение
– Замена на член во работна група; Решение
Членови
– работна група за технолошки прашања (стандарди, метаподатоци, услуги и др.);   Решение

Членови
– работна група за односи со јавноста и комуникации   Решение
Членови
– работна група за економски прашања   Решение

Членови


Субјекти со потпишан договор за размена на просторни податоци и услуги 

КодИме на субјект во НИППДатум на потпишување
0005Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство05.04.2016
0007Министерство за култура05.04.2016
0013Агенција за катастар на недвижности05.04.2016
0014Агенција за планирање на просторот05.04.2016
0015Централен регистар на Република Северна Македонија05.04.2016
0016Центар за управување со кризи05.04.2016
0018Стопанска комора на Македонија05.04.2016
0020Геолошки завод на Република Северна Македонија05.01.2017
0012Државен завод за статистика07.04.2017
0003Министерство за внатрешни работи25.03.2019
0017Град Скопје27.05.2019
0002Министерство за одбрана08.06.2019
0019Сојуз на стопански комори на Македонија16.11.2020
0009Министерство за животна средина и просторно планирање05.12.2020
0001Министерство за правда25.12.2020
mk_MK