Како дел од планираните активности во шведскиот проект „Соработка за дигитална демократија“, во организација на Агенцијата за катастар на недвижности и шведскиот катастар Лантматериет на 8 март 2022 година се одржа работилница на тема „НИПП-стратегија 2023-2025“.

nipp_strategija1
nipp_strategija2

Првата сесија од работилницата беше посветена на дефинирање на новите НИПП-стратешки цели и приоритети. Во втората сесија од работилницата учесниците дискутираа и заеднички ги определија активностите преку кои ќе се реализираат дефинираните статешки цели.

Активното учество на претставниците од сите субјекти во НИПП за време на работилницата значајно придонесе за креирањето на правците при развојот на новата тригодишна Стратегија за НИПП.