bilten

Во рамки на годишната програма на Националната инфраструктура на национални податоци се случија и се одвиваа повеќе важни настани, проекти и работилници меѓу кои особено се посвети внимание на следните:

– Почеток на проектот „СПАТИАЛ II“
⁻ Ден на националната инфраструктура на просторни податоци (НИПП)
⁻ Работилница на тема „Креирање метаподатоци“
⁻ „INSPIRE 2020“ виртуелна конференција
⁻ Заклучоци во врска со реализацијата на активностите на НИПП
⁻ Предлог-измени и дополнувања на Законот за НИПП
⁻ Работилница на тема Нов НИПП-геопортал 
⁻ Четврта седница на Советот на НИПП 
⁻ Онлајн обука за ГеоСервер 

Целиот билтен можете да го разгледате или преземете на следниот url.