News

PREPARATION OF A NEW STRATEGY

Како дел од планираните активности во шведскиот проект „Соработка за дигитална демократија“, во организација на Агенцијата за катастар на недвижности […]

NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE DAY

На 24 февруари, трета година по ред, се одржа Денот на Националната инфраструктура на просторните податоци во Република Северна Македонија. […]

NSDI BULLETIN 2021

Со цел да го збогатиме 24 февруари – НИПП Денот 2022 година, од денеска е достапен Билтенот за НИПП за […]

HELD WORKSHOP FOR THE NSDI BUSINESS MODEL

На 25 јануари 2022 година беше одржана работилница насловена како „НИПП Бизнис модел“. Работилницата беше организирана во рамките на Проектот […]

MEETING WITH THE NSDI WORKING GROUPS

На годишниот состанок на работните групи на НИПП, кој се одржа на 2 ноември 2021 година присуствуваа членовите од следните […]

PREPARED INTERNAL INSTRUCTIONS FOR SOCIAL MEDIA

Во рамките на проектот „Соработка за дигитална демократија“, кој се спроведува во Агенцијата за катастар на недвижности, тимот на компонентата […]

en_US