News Archive

PREPARED INTERNAL INSTRUCTIONS FOR SOCIAL MEDIA

Во рамките на проектот „Соработка за дигитална демократија“, кој се спроведува во Агенцијата за катастар на недвижности, тимот на компонентата […]

“OPEN DATA” WORKSHOP IMPLEMENTED

На 22.09.2021 година во рамките на проектот „Соработка за дигитална демократија“ се одржа работилницата на тема „Отворени податоци“. На работилницата […]

OPEN DATA WORKSHOP

Во рамките на проектот „Соработка за дигитална демократија“ на 22 септември 2021 година ќе се одржи работилница на тема „Отворени […]

bilten

ANNUAL NSDI NEWSLETTER

Во рамки на годишната програма на Националната инфраструктура на национални податоци се случија и се одвиваа повеќе важни настани, проекти […]

en_US