Verica Mukanova

MEETING WITH THE NSDI WORKING GROUPS

На годишниот состанок на работните групи на НИПП, кој се одржа на 2 ноември 2021 година присуствуваа членовите од следните […]

PREPARED INTERNAL INSTRUCTIONS FOR SOCIAL MEDIA

Во рамките на проектот „Соработка за дигитална демократија“, кој се спроведува во Агенцијата за катастар на недвижности, тимот на компонентата […]

“OPEN DATA” WORKSHOP IMPLEMENTED

На 22.09.2021 година во рамките на проектот „Соработка за дигитална демократија“ се одржа работилницата на тема „Отворени податоци“. На работилницата […]

OPEN DATA WORKSHOP

Во рамките на проектот „Соработка за дигитална демократија“ на 22 септември 2021 година ќе се одржи работилница на тема „Отворени […]

en_US